CADhr

Hrvatski CAD portal

 
 
 
 

FILEDIA

Da li Vam se ikada desilo da pokušate pokrenuti neku naredbu i ne želi Vam se otvoriti dialoški okvir tj. neki prozor?

Recimo pokušate otvoriti novi file, a AutoCAD napiše u komadnu liniju "Enter name of drawing to open:" ili sl., a vi ste, normalno, očekivali dialoški prozor gdje bi inače odabrli taj file bez upisivanja gdje se on nalazi.
Problem je u tome što se zbog nekog razloga pobrkala sistamska varijabla FILEDIA. To se često dešava ako ste pokretali neku scriptu ili neki lisp. Rješenje je da u komadnu liniju upišete FILEDIA i da postavite tu varijablu na 1, a ne 0 na kojoj u tom slučaju je.

Postavio JackOfHearts 23.02.2008. 11:08:38