CADhr

Hrvatski CAD portal

 
 
 
 

F3 - uključivanje ORTHO i OSNAP

Od ACAD 2006, pa prema novijim inačicama ovog CAD software-a, pruža se prilika koristiti jednostavnu prečicu kod uključivanja/isključivanja najčešće korištenih funkcijskih naredbi ORTHO i OSNAP. Kako stalno ne bi isključivali/uključivali ove funkcijske naredbe, da li preko plitice ACAD-ovog sučelja, bilo preko funkcijskih tipki na samoj tipkovnici, mogu se stalno držati uključenima, a istodobno raditi samo sa jednim. Kako? Npr. kotiramo objekt i OSNAP nije uključen, a poslije naredbe DIMENSION u više se navrata ne bude koristila. Nakon pozivanja naredbe DIMENSION, približi se kursorom objektu i niti jedan od nišana se ne pojavljuje. Zatim se stisne funkcijska tipka F3 i drži se dok kotiramo objekt. Nakon što iskotiramo objekt, pustimo funkcijsku tipku F3 i u daljem radu ne pojavljuju se nepotrebni nišani.

Postavio spori 13.08.2007. 23:58:14