CADhr

Hrvatski CAD portal

 
 
 
 

Excel to AutoCAD

Koliko često smo htjeli neku tablicu imati u dwg datoteci zajedno sa crtežom, ali jednostavno nam se nije dalo uvijek crtati ručno tu tablicu ili u novijim AutoCAD-im podešavati Table objekt. Postoji jedan elegantniji način.

Rad sa tablicama u AutoCAD zna biti jako zamoran i naporan ako ne koristimo prave alate. Da bi napravili tablicu u AutoCAD moramo podesiti Table objekt te u njega upisati određene vrijednosti koje želimo. Ovo je vrlo nepraktičan postupak jer ažuriranje i modificiranje ovakvih tablica je dosta mukotrpno. Većina danas za izradu tablica koristi Excel kao tablični kalkulator te u njemu radi većinu izračuna. AutoCAD ima mogućnost da tu tablicu, koju ste napravili u Excel-u, prebaci u crtež. Postupak je prilično jednostavan:
- u Excel-u označite željenu tablicu
- Copy (ctrl+C)
- U AutoCAD-u Edit->Paste Special…

Ali prije nego to pokušate, da objasnim neke sitnice. Kada ubacujete tablicu na ovaj način postoji više tipova ubacivanja. Tablica koju ubacujete u crtež može biti ubačena kao OLE objekt (Microsoft Office Excel Worksheet) ili kao AutoCAD entitet (AutoCAD Entities). OLE (Object Linking and Embedding) je tehnologija razvijena od strane Microsofta za ubacivanje i povezivanje različitih dokumenata i objekata. Inače se koristi u svim Microsftovim proizvodima, a drugi proizvođači, kao npr. Autodesk, su ju preuzeli da bi se povezali njima. Ako bi ubacili tablicu kao OLE objekt ,tablica bi izgledala identično ako i u Excelu, sa svim estetskim dodatcima. Kao da smo odrezali dio Excel-a i ubacili u AutoCAD.

Drugi način ubacivanja je kao AutoCAD entitet. Kada bi ubacili tablicu na ovaj način, AutoCAD će pokušati tu tablicu, koju ste označili u Excel-u, pretvoriti u svoje objekte. U starijim AutoCAD-ima će to biti objekti linija i objekti tekstova, dok u novijim verzijama će to biti objekt tablice, koji se pojavio s AutoCAD-om 2005. Nema nekog pravila što je bolje, a što ne, ovisi o Vama. OLE objekti su ponekad puno pogodniji od AutoCAD entiteta zbog vizualnog dojma, ali ako ih možete izbjegavati, probajte jer se znaju čudno ponašati. Ipak, ono što je od nativnog objekta bolje radi.

table

Također, svaku tablicu koju ubacimo u AutoCAD, bilo pomoću OLE objekta ili entiteta, možemo ubaciti kao veza (Paste Link) ili bez poveznice (Paste). (Napomena: tek u AutoCAD 2008+ je moguće ubaciti AutoCAD entitet tablicu kao veza)
Ako ubacimo tablicu kao vezu, onda bilo koja promjena u Excel tablici će se automatski odraziti na tablicu u crtežu dok bez poveznice neće.
Ovaj način „linkanja“ tablica u Excel-u i AutoCAD može biti vrlo korisno kada imate hrpu izračuna koje želite prikazati u finalnom ispisu zajedno sa crtežom na koji se odnosi.

Postavio JackOfHearts 01.05.2008. 13:14:37