CADhr

Hrvatski CAD portal

 
 
 
 

Ako niste znali......

...kod naredbe TRIM (u daljnjem tekstu trimanje) i naredbe EXTEND možete si skratiti izvršavanje ove naredbe za "jedan klik" manje (djelić sekunde). To vam poslije može znatno ubrzati rad kada vam uđe u rutinu ....

Naime o čemu se radi? Općenito, trimanje se izvršava ovako; prvo se izabire granica u odnosu na koju trimamo željeni objekt. Nakon toga u slijedećem koraku, trima se (skraćuje) taj predviđeni objekt na crtežu. I to je to.

U ovom postupku izbjegavamo određivanje granice na koju se trima druga linija, krug i slično. Kada se pozove naredba TRIM dobijemo promptno: select object or: Ne idemo na taj prvi korak, već ga se "preskače" desnim klikom na mišu, ako vam je podešena opcija da desnim klikom imate naredbu ENTER ( u suprotnom naredbu ENTER pozovemo preko tipkovnice ). Nakon naredbe ENTER u naredbenom retku dobijemo; select object to trim or shift-select to extend: Tada se trimaju svi namjeravani objekti, s time što u ACAD-u 2006 i novijim inačicama u tom koraku možete koristiti prozor-trimanje i tako u tom koraku skratiti veliki broj objekata u odnosu na neku granicu.

Dakle, da se rezimira. Ovaj postupak nam omogućuje da se ne traži granica za trimanje po crtežu, nego da se koristi samo jedan korak, a to znači da se direktno ide na trimanje ili skraćivanje. Sve navedeno vrijedi za naredbu EXTEND ili produljivanje.

OPASKA: ovaj mali "trik“ za naredbu TRIM / EXTEND "isplativiji je", ako vam je desni klik miša podešen na naredbu ENTER. Ali funkcionira i u suprotnom, ako morate pozvati naredbu ENTER preko tipkovnice.

Postavio spori 20.02.2008. 11:21:13